Hei!

Vi har nylig installert IV 2013. I tidligere versjoner brukte vi en part med negativ egenvekt for å kalkulere vekt og CoG i neddykket tilstand.

Denne muligheten ser ut til å ha blitt borte i IV2013.

Dette er hvordan det virket pre-2013, da jeg kunne spesifisere negativ egenvekt:


Jeg har en spool (et rørstykke) i stål. Denne er modellert som en iAssembly i fire tilstander:

-I luft, tom
-In luft, fylt med glykol
-Neddykket, tom
-Neddykket, fylt med glykol


For dette eksempelet behøver jeg nå tre parts (*.ipt).

-Stålrør
-Glykol som fyller innvendig volum i stålrør
-Oppdriftsmateriale som fyller yttervolum av stålrør. (Egenvekt: samme som sjøvann, men med negativt fortegn.)

Oppdriftsmaterialet representerer fortrengt volum i neddykket tilstand. For å få korrekt sammenstillingvekt og -CoG må oppdriftsmaterialet ha negativ egenvekt.

Mitt spørsmål er da om noen har en annen metode for å oppnå samme resultat. Jeg er ikke interessert i å sette statisk negativ vekt på oppdriftsmaterialet selv om det er en mulighet på kort sikt.


Autodesk Product Design Suite 2013 SP1
Win 7 Enterprise 64bit
Intel Xeon CPU E3-1240 V2 @ 3.40GHz
16Gb Ram
Nvidia Quadro 2000