Se min blogpost Autodesk Impression Technology Preview för Sverige, etc
Sverige, Danmark, Finland och Norge är med nu.