Hej!

Är det bara jag som har problem att komma åt länkarna som finns med i senaste utskicket av HotNews?

Jag får bara databas-fel, se nedan.

"Microsoft JET Database Engine error '80040e37'

The Microsoft Jet database engine could not find the object 'TOC$'. Make sure the object exists and that you spell its name and the path name correctly.

/main/hotnews.asp, line 76"